For fjerde semesteret 2021 vår, valgte jeg som valg fag Digital markedsføring. Dette valg faget intresserte meg fordi de fleste store bedriftene og plattformene er i den digitale verden, som vi er avhengig av i hverdagen. Studiet kan gi mange mulilgheter for jobb etter utdanningen siden det er en stor etterspørsel om digital kompetanse

Første forelesnigen foregikk første januar. 2021 og ga et godt første inntrykk på faget. Foreleserne og studentassistene introduserte seg veldig tydelig om hvilken rolle de spiller for studiet. Både foreleserene og studentassistene på første forelesning utdelte vesentlig informasjon, om hvordan vi skal videre i studiet jobbe med faget og hvilken oppgaver vi får hver uke.

Noe som interesserte meg indirekte med faget er foreleserne og studentassistenes engasjement med å få alle studentene med å være med i faget, og sosialisere oss med andre potensielle aktiviter som oss som studenter kan bidra med. Dette er noe som mangler med utdanningen i dag på grunn av korona som jeg har skrevet i mitt første blogginnlegg.

Studiet er også mer engasjerende enn digital – økonomi faget som jeg hadde i første semesteret. Det var mer basert på teori og vanlig oppgave løsning der hvor jeg må finne en bedrift som jeg skal skrive om. Derimot dette faget gir meg en bedre forståelese av både teori og praksis som første forelesning ga meg god inntrykk av.

Å lage sin egen nettside er noe jeg har alltid hatt lyst til å gjøre, og når jeg fikk vite at vi hadde i en oppgave å lage vår egen nettside på første forelesning så fanget det interessen min. Dette er noe som jeg selv kan gjøre i praksis og lære noe veldig nyttig. Å lære seg å lage en egen nettside kan gi flere muligheter i fremtiden for jobb eller starte sin egen bedrift. Forelesningen snakket ikke bare om at det er mulighet for jobb, men visste via tidligere studenter at det er mange muligheter for jobb og fremgang i arbeidslivet med studiet.

En del av det teoretiske som big data har jeg allerede hatt på første semesteret i digital økonomi, men det er forsatt en essensiell del av studiet. Vi gikk igjennom det på første forelesning så det var en del begreper jeg kjente igjen. Dette selvføglelig fikk interessen min raskt siden jeg ikke var fornøyd med første årets resultat av digtial – økonomi så har muligheten for å gjøre det bedre dette semesteret.

Forelesningen var strukturert både på hva vi som studenter skal jobbe med, hvilken roller foreleserne og studentassistene spiller og hvilken rekkefølge foreleserne og assistene pratet. Dette gjorde forelesningen veldig bra siden det blir lett å bli forvirret med så mange deltakere i forelesningen. Første forelesning ga ett veldig godt første inntrykk på hvordan de fremtidige forelesnigene kommer til å være.