I fjor 26. februar ble Covid-19 påvist i Norge og landet stengte ned 12 mars – 20 aprill . Det ble innført tiltak for å minske spredningen av covid-19. Tiltakene førte til karantene og nedstegning av treningsentere, skoler og andre sosiale møteplasser. Selv om Norge begynnte å åpne seg mer opp så er det fortsatt restriksjoner og tiltak som er nødvendig å følge.

Som en student under Covid-19, tiltakene og restriksjonene har det gjort en stor påvirkning på studiet og de sosiale aspektene med utdannigen. Sosialt og studiet har forandret seg fra første semesteret på høyskolen i kristania. Det sosiale internt og eksternt på skolen ble dramatisk svekket. I andre semesteret når Landet stengte så ble ingen av øktene på skolen. Skolen bestemte seg for å starte med digital forelesninger zoom. Dette førte til at jeg bestemte meg til å flytte til hjembyen. Uten sosial kontakt mellom medstudenter og nedsteggning av treningsentret og andre sosiale møteplasser ble det vanskeligere å holde kontakt med medstudentene.

Uten god kontakt og steder å møtes så ble studiet utfordrende. Det er essensielt for at studentene jobber sammen, men på grunn av korona situasjonen så har likevel Høyskolen kristania gjort en god jobb i høst med kollokviegrupper. Selv om vi var redusert til 2-4 studenter så ble tredje semesteret en bedre opplevelse enn andre semeseteret på skolen under Covid-19.

Som følge av Korona tiltakene ble både Forelesningene og eksamen digitalt. Dette ga meg noen utførdringer og jeg måtte utvidde læringskurven. Det positive var at mye av det digitale savnet jeg på første semesteret, at forelesningene ble tatt opp og flere små prerecordet forelesninger som ga mer detaljert informasjon. Derimot det negative er få forelesninger på skolen, som svekket sammarbeidet mellom medstudenter og forelesere med unntakk av kollekvigrupper.

Hvordan det er å være student under covid 19 kan fordeles i to faser, første fasen er våren 2020 som var utfordrende uten kollokvigrupper og veldig umotiverende. Andre fasen er høsten 2020 som ga flere muligheter for sosial kontakt med medstudenter og en mer optimalisert digital studiet. Alt i alt så har det vært kjipt og kjedelig som en student under covid-19, men HK(høyskolen kristania) har gjort en god innsats på å fortsette studiet selv om vi er under en pandemi.