Hvordan bruke google ADs for ny begynnere

By Anex98 No comments

I de siste forelesingene har vi gått igjennom mange mulige måter å markedsføre egne produkter via bruk av google ADs, Facebook og Instagram annonser, søke motorer (SEM), nøkkelord og mange forskjellige digitale markedsføringsstrategier. Dette innlegget skal gi en veldig enkel, og fordypet oversikt over hvordan man setter opp google ADs for ny begynnere. Innlegget skal gå over steg for steg fra begynnelse til slutt på hvordan man setter opp google ADs for det produktet man ønsker å selge. Oversikten av å sette opp google ADs er inspirert av youtuber google Ivan Mana som har laget en detaljert youtube video om hvordan man skal sette opp google ADs for nybegynnere.

person using macbook pro on black table
Hentet: https://unsplash.com/photos/eveI7MOcSmw av https://unsplash.com/@mjessier

Steg 1 – Nettside og produkter

Det første steget krever det fundamentale for å markedsføre eller promotere produkt/tjenester; det er å ha en egen nettside, og produkt/tjenester som man selger på nettsiden man ønsker å promotere. Uten klar Mål for hva man selger og hvor man kan selge produktet/tjenesten så er det ikke behov for å promotere nettsiden. Derfor er det viktig å vite hvilke produkter eller tjenester man ønsker å selge, og ha en nettside som er klar og optimalisert for å starte promoteringen.

silver iMac with keyboard and trackpad inside room
Hentet: https://unsplash.com/photos/KE0nC8-58MQ av https://unsplash.com/@carlheyerdahl

Steg 2 – Lage en google ADs bruker

Etter at man har funnet produktet/tjenesten, og laget en nettside man ønsker å promotere på google ads så går man inn på ads.google.com for å så starte Steg Nr. 2. I dette steget så må man lage sin egen Google ADs bruker ved å bruke utvalgt E-mail bruker (Outlook, Hotmail, g-mail etc.). Deretter trykker man på »Start nå» knappen for å så begynne google ADs reisen. Ettersom man har startet reisen får man en spørre undersøkelse på hva man har lyst til å promotere, og flere andre valg, dette er primært brukt for helt nye brukere som akkurat har startet reisen med google ADs. Problemet med å ta den undersøkelsen blir at man får få tilgang til fordelene av nettsiden som tilpasning, og målretnings alternativer som gir liten mulighet for å tjene penger på promoteringen. For å løse dette problemet klikker man under »Are you a professional marketer (på engelsk)» for å unngå disse ulempene. Når man har klikket på »Are you a proffesonal marketer» får man flere valg om å lage en kampanje. Hvis man ikke er helt klar for å lage kampanje så har man valg under de andre valgene ved å trykke på »Creat an account without a campaign» som vil føre deg til neste steg.

Steg 3 – Lag en kampanje

Når man har fullført Steg 2 kommer man frem til en nettside der hvor man kan lage sin egen kampanje. På denne nettsiden/fanen får man muligheten til å trykke på et pluss tegn som gir deg valg til å lage ny kampanje. Før man begynner å promotere er det viktig informasjon man burde kunne om Google ADs Informasjonen som Ivan mana forklarer er at Google ADs har tre lag for å promotere nettsiden/produkter/tjenster. Google ADs sine tre lag er følgende;

  • Kampanje – Daglig budsjett/geografisk målretting
  • AD Gupper – Keywords targeting
  • ADs – ad copy ceatives

Etter man har klikket på » lag en ny kampanje» kommer man tilbake til nettsiden med flere valg for å lage en kampanje. Det som er anbefalt for nybegynnere av ‘‘Youtuber Ivan Mana» er å gå inn på »Webstie Traffic» og velge »Sreach» valget under kampanje type. Når man valgt »Search» som kampanje type må man fylle inn informasjon om sinn egen nettside, og tilpasse hvem, hvor, når, og hvordan annonsene blir sett. Som nevnt kan man velge veldig spesifikt hvordan man ønsker å tilpasse hvordan annonsene blir sett, her har man muligheten til å tilpasse Start-slutt dato, hvilke dager og når på døgnet man promoterer annonsene, geografiske områder, hvilke målgrupper man ønsker å nå, budsjett på annonsene.

NB! van Mana går over flere detaljer på dette steget, jeg anbefaler å gå inn på youtube for å optimalisere tilpasningene sånn at man maksimerer profitt og miniserer tap.

Steg 4 – AD group settings

Når steg 3 er ferdig, og man har trykket på »save and continue» så kommer man inn til det fjerde Steget som Ivan Mana mener er hjerte av hver kampanje som er »Keywords» som vi har lært om i forelesningene. Google ADs vil gi anbefalte »Keywords» for å promotere kampanjen sin på google søk monitoren. Mange av de »Keywordsene» google AD’s anbefaler er veldig gode i følge Ivan Mana, men for å optimalisere »Keywords» strategien så går han inn på; Tools&Settings -> høyreklikker keyword planner -> Teste hvilke »Keywords» som vil være best optimalisert for Nettsiden/produktet/tjenesten. Ivan Mana anbefaler i dette steget »Longtail Keywords» altså flere ord som » online marketing course». Etter at man har brukt Keyword planner så fører man inn »Keywordsene» man ønsker å bruke, og setter et budsjett på hvor mye man ønsker å bruke på »keywords» En annen funksjon på steget er at man har muligheten til å lage flere »Ad groups», ved å utnytte seg av dette kan man mål rette seg mot flere målgrupper dersom det man har flere produkter/tjenester man ønsker å selge.

shallow focus photography of scrabble pieces
Hentet: https://unsplash.com/photos/UsTERdf7yEY av https://unsplash.com/@moroo

Steg 5 – Lage annonsen (AD)

Det siste steget er å lage selve annonsen på steget »Create ADs» på nettsiden ads.google.com. I dette steget skal man fylle ut informasjon som URL, Head line (1-3) og beskrivelse av nettsiden som vil påvirke hvordan annonsen vil se ut på mobil og desktop på søkemotoren i google. Når man er fornøyd med informasjonen man har flyt inn har man mulighet til å trykke på »done»’ »cancel» og »Done and Create next AD». Dersom man ønsker å lage flere annonser til forskjellige typer tjenester og produkter nettsiden din selger så kan man lage flere annonser. Ettersom man har fullført å lage en annonse så får man en antatt kalkulert oversikt om hvor mye annonsen vil koste daglig og hvor mange klikker det blir på annonsene.

Coca-Cola wooden signage
hentet: https://unsplash.com/photos/b7WclnodyHQ av https://unsplash.com/@emielmolenaar

Konklusjon

For å konkludere går Ivan Mana over viktige steg for begynnere som akkurat har laget en nettside og ønsker å skape trafikk på den nettsiden. Det er mange som begynner med å lage annonser som går inn i mange feller som minsker sjansen med profitt, og muligheter for at sin nettside skal gro. Personlig har jeg selv laget en nettbutikk som er nevnt tidligere i forrige bloggene jeg har skrevet, vi har brukt Facebook og Instagram annonser som har hjulpet oss med mer trafikk, men vi fant ut i etterkant at å optimalisere en Google ADs annonse hadde skapt mer trafikk på nettsiden og kostet oss mindre tid og penger.

Kilder

Legg igjen en kommentar