Hvordan sette opp google-analytics og hvordan man analyserer google-analytics

By Anex98 No comments

Nå som jeg og mine medstudenter har bevegd oss i siste delen av kurset digital markedsføring så har vi fått oppgaver underveis i kurset om å lage nettbutikk, egen nettside for blogg og blitt utfordret til å gjennomføre facebook og google sertifiseringer. Igjennom tredje del av kurset – E-varehandel har vi opprettet en gruppe på 3-5 personer som hadde hovedfokus på å lage en nettbutikk for eksamensoppgave, i løpet av oppgaven kom vi på mange forskjellige utfordringer. Et av utfordringene var å markedsføre nettbutikken, og lansering av nettbutikken, vi løste problemet ved å bruke nettverk, annonser, og sosial media. For å vite om vi genererte trafikk på nettsiden måtte vi sette opp google-analytics. I dette innlegget skal jeg vise hvordan jeg satt opp google-analytics for nettbutikken, og hvor man kan se resultatene av markedsføringsstrategiene vi benyttet oss av.

person using macbook pro on black table
Unslpash av Myriam

Hvordan sette opp google-analytics?

For å sette opp google-analytics kreves det at det fundamentale for å sette opp en nettside er på plass, altså ha en fungerende nettside med riktig domene. Hvis domenen endres underveis i oppsette av googe-analytics så kan det oppstå feil med analysene i google-analytics. Etter man har satt opp en fungerende nettside med riktig domene så er man klar for å starte å sette opp google-analytics for nettsiden.

Det første steget ved å sette opp google-analytics er å gå inn på analytics.google.com å logge inn, eller lage sin egen google-bruker for å få tilgang til nettsiden. Dersom man har opprettet sin egen google bruker får man 3 »steps» for å sette opp google-analytics. I løpet av de tre stegene skal man utfylle forskjellige typer informasjon som er følgende

 1. Account setup – Her skal man skrive bruker navnet dette kan være navnet på selskapet, bruker navnet eller sitt eget navn dersom man ønsker det. Deretter får man fire avkryssingsvalg for »account data sharing settings» valgene går ut på data samling, prosess og lagring ved bruk av google analytics. Dette blir primært brukt av google for å optimalisere google-analyics, og for lovlige grunner som står på »Privacy policy»

2. Propert details – Informasjonen som skal utfylles her er Property name (navnet på nettsiden; eksempel aneshalvadzic.no) Tidssone, og hvilke type valuta man ønsker å bruke for landet man bor i. Under valuta valget har man valget til å lage en »Unviersal analytics property» hvis man ønsker.

3. Business information – Dette er den simpleste steget, her skal man fylle informasjon om industri kategori for nettsiden, hvor mange ansatte man har, og hva man ønsker å bruke google-analytics for.

MacBook Pro on table beside white iMac and Magic Mouse
Unslapsh av Domencio

Etter man har fullført stegene Får man valget til å velge en av tre plattformer for å samle inn data, valgene står mellom iOS app, Android App og Web. Vanligvis vil man velge Web dersom man setter opp en nettside eller nettbutikk, iOS og Android App er primært for app bruk. Når man har valgt web som plattform, for å sette opp sin egen »Webstream» må man skrive inn sinn domene under »Website URL» og velge et navn for plattformen under »Stream name». på »Set up data stream» får man muligheten til å velge hvor og hvordan kunder eller besøkende av nettsiden klikker seg inn, hva de ser på i nettsiden, hva som driver dem vekk fra nettsiden og andre nyttige valg på »Enhanced measurment». Når man er ferdig med å sette opp »data stream» så er man klar for å trykke på »creat stream og gå inn i neste steg.

Når man er ferdig med å sette opp»data stream» så åpnes det automatisk en liten fane på analytics.google.com som viser detaljer til web streamingen (Web Stream details). I denne lille fanen så får man en Measurment ID som står på toppen av høyre side på nettsiden, og en kode under »tagging instructions – add new on-page tag» som man bruker for å koble google-analytics med sin egen nettside. For å koble google-analytics til egen nettside kan man velge å kopiere Measurment ID eller kopiere scriptet ferdig koden under Tagging instructions. Hvor man skal lime inn Meassurment ID eller scriptet koden bestemmes om man bruker wordpress, wix eller andre plubliseringssystemer.

Plubliseringsystemet denne nettsiden (Aneshalvadzic.no) bruker er wordpress så vi kan ta i utgangspunktet hvordan vi kobler google-analytics til denne nettsiden. Det er mange forskjellige måter å koble google-analytics til wordpress, personlig brukte jeg utvidelse verktøyet på wordpress. Inne på Utvidelse verktøyet installerte jeg google »site kit» som automatisk koblet google.analytics med nettsiden. Det er mulig uten Measurment ID eller eksisterende scriptet kode, men man har muligheten å koble til googe tag manager ID med Measurment ID eller eksisterende kode under innstillinger.

Hvordan Analysere google-analytics?

Hvordan analysere på google-analytics er ganske enkelt, i utgangspunktet skal jeg bruke konkrete eksempler på hvordan jeg har analysert min egen nettside, og nettbutikken jeg har laget med gruppen min. På startsiden etter man har koblet google-analytics kan man se antall brukere som har vært inne på nettsiden, hvilke land de har søkt fra (Dette fant vi ut av ved hjelp av å bytte IP-adresse til Amerika), hvor på nettsiden de har vært, brukereovertid og mange analyser.

På venstresiden av analytics.google.com ser man forskjellige måter å se hvor trafikken kommer fra, hvilke enheter besøkende bruker, demografien, hendelser og mange flere muligheter måter å analysere nettsidens trafikk. Under så har jeg laget en liste over de forskjellige måtene man kan analysere nettsiden på, og hva analysene går ut på med bilde eksempler fra analytics.google.com med nettbutikken min gruppe har opprettet.

Livssyklus

 • Brukeranskaffelse – Analysere oversikten over brukeranskaffelsen, brukeranskaffelse og trafikkanskaffelse
 • Engasjement – Analysere oversikten til engasjementet, hendelser, sider og skjermer
 • Intektsgenerering – Analysere oversikten over inntektsgenerering, antall netthandel kjøp, kjøp i appen, publistannonser
 • Lojalitet – Analysere oversikten over lojalitet
Eksempel; Brukeranskaffelse av nettbutikken Outskirt.no

Bruker

 • Demografisk informasjon – analysere oversikten til demografien til besøkende og detaljert demografisk informasjon
 • Teknologi – analysere oversikt av teknologi og teknologi informasjon
Eksempel; teknologi av nettbutikken Outskirt.no

Hendelser

 • konverteringer
 • Hendelser – analyse av click, First_visit, Page_view, scroll og Session_start
Eksempel; Hendelser av nettutikken Outskirt.no

Utforsk

 • Analyse – Analysesenter
 • Malgallari
Eksempel; Analyse av nettbutikken Outskirt.no

Konfigurer

 • Målgrupper – analysere målgrupper
 • Egendefinerte
 • Debugview
Eksempel; Målgrupper Av nettsiden Outskirt.no

Ved å bruke forskjellige kategoriene på venstre siden av google.analytics.com så blir det enklere å analysere spesifikke områder som vil gi bedreoversikt over hvilke områder i markedsføringsstrategien som må forbedres, og hvordan optimalisere nettsiden sånn at kundereisen blir enklere og behagelig.

Konklusjon

For å sette opp en nettside er det viktig å lage en google bruker, og logge seg inn på nettsiden til google.analytics.com. Etter at man har gått igjennom alle stegene, så er man klar for å koble googe-analytics til nettsidens publiseringssystem ved bruk av Measurment ID eller Scriptet kode. Når google-analytics er koblet til nettsiden, så er det en enkel prosess med å gå inn på analytics.google.com å klikke inn på de forskjellige kategoriene for å analysere områder man ønsker å forbedre.

Kilder

Legg igjen en kommentar