Hvordan skaffe seg en relevant mentor?

By Anex98 1 comment

Innledning

På forrige blogg innlegg skrev jeg om OKR, og hvordan det fungerer med hjelp av konkrete eksempler. OKR er en modell som gjør det enklere å samarbeide med teamet eller gruppen som er utdelt. Bedrifter som ønsker å implementere OKR i sinn virksomhet vil ha et problem på startsfasen av å sette opp en OKR, derfor er det viktig for at bedrifter som vil implementere OKR i sinn virksomhet å ha en mentor for at bedriften skal komme i gang i den korrekte retningen ved å starte en OKR. I dette blogg innlegget skal jeg forklare viktigheten av å ha en mentor, ved å se hva mentor er, og hvordan skaffe en relevant mentor.

Hva er en mentor?

En mentor blir definert i USA som en person med stor erfaring, kunnskap og vitenskap som forplikter seg til å bidra å skape karrieremuligheter og karriere støtte til personen som oppsøker, og har fokus på mentorskapet. En mentor vil veilede personen som oppsøker en mentor i en positiv retning ved kunnskapen og erfaringen mentoren har, vanligvis har mentor god sans for menneskelig interaksjon, tålmodighet, karisma, ansvarsdyktige og erfaring/kunnskap i et område der hvor mentoren blir oppsøkt. Eksempler på mentorer kan være en student som får veiledning av tidligere studenter, eller en person som vil starte sin egen virksomhet som får veiledning av en person suksessfull egen virksomhet i samme område. 

Hvordan finne en relevant mentor for deg?

Nå som vi vet hva en mentor er, så er det naturlig at vi vet hvordan vi kan finne en relevant mentor. I denne delen av kurset av E-varehandel har studentene fått et forslag om å ta et kurs fra ‘’First round kurset: Nettwork basics’’ av Paul Pesek som baserer går ut på hvordan man finner en relevant mentor, og hvordan med hjelp av nettverk gjør det enklere å komme i kontakt med en relevant mentor. Kurset baserer seg på 8 steg som forklarer hvordan man skal oppsøke en mentor på en effektivt måte.

Nå til dags har de fleste kunnskap om nettverk, og hvor essensielt nettverk er for å utforske nye muligheter. Størrelsen på nettverket kan gi større eller mindre muligheter dersom størrelsen på nettverket er stor eller liten. I kurset som Paul Pesek presenterer forklarer han at ved hjelp av sosiale media så er det enklere å ekspandere sitt eget nettverk. Ved bruk av Sosiale medier og nettverk gir det større muligheter for å finne en profesjonell mentorer inn i sitt eget felt for interesse.  

I kurset går Paul Pesek over hvordan komme i kontakt med en mentor via LinkedIn, og hvordan man burde å holde kontakt med mentoren. Det første steget som er presentert i kurset er personlig identitet, steget viser interesse, styrker og evnen til å gro i sinn utviklingsfase. Paul Pesek påpeker at det er viktig å finne en mentor i det fagfeltet man er interesserer seg for, i stedet for å finne en mentor bare for å finne en. For å unngå feil så er det viktig å lære seg fem sosiale kvaliteter som Paul Pesek introduserer i kurset   

 • Empati – se perspektivet til profesjonelle som et menneske
 • Nysgjerrighet – vise interessen å lære fra erfaringen til mentoren
 • Takknemlighet – Være takknemlig at mentoren bruker tid og kunnskap på deg
 • Relevansen – vis hvorfor du oppsøkte den personen og vis hvorfor samtalen vil hjelp
 • Respekt – Behandle mentoren som du hadde behandlet noen andre i lignende situasjon

Det andre steget i kurset er å lære seg å kontakte mentoren via LinkedIn. Linkedin er en plattform som gir mange muligheter for å starte å utvikle sitt nettverk, og komme i kontakt med mentorer i fagfelt man er interessert i. For å finne en mentor ved bruk av linkedin så har Paul Pesek 4 måter å indentifisere mentorer man ønsker å kontakt med i sitt interessefelt. De fire måtene kan man kategorisere slikt  

 • Perfect Overlap – Noen du indtetifiserer med fra din skole, undtanings instutisjon, eller en som jobber i et selskap man selv har valgt.
 • Great overlap – Noen fra din utdannings instutisjon som jobber i industrien man er intressert i
 • Similarites – Noen man indentifiserer seg med samme interesser i industrien eller utdannings instutusjonen man studere eller jobber for.
 • Someone intressting – et menneske som gjør det man er interessert i

Ettersom man har funnt sinn mentor så kommer det neste steget som er hvordan komme i kontakt med mentoren. Paul Pesek presenterer 3 simple steg for å komme i kontakt med en mentor via av å sende et kort, og enkelt melding. Stegene er følgende

 • Hvem: Hvem du er – Hva navnet ditt er, hvilke utdanningsinstitusjon og utdannings retning man har valgt
 • Hvorfor: Hvorfor ønsker man å kontakte personen. Her kan man begrunne hvorfor man ønsker å kontakte den spesifikke personen ved å vise interesse vet å lære og utvikle kunnskapen
 • Hva: Hva målet er ved å ha en samtale med personen. Her vil det være viktig å spørre om en kortsamtale dersom personen har tid, og spørre relevante gode spørsmål til personen.

Ettersom man har lykkes med å ta kontakt med personen er det viktig å koordinere planlagt tid for å få kunnskapen man ønsker å oppsøke fra den personen. I dette steget er det viktig at man respekterer tidsbruket til personen man oppsøker, og finner et tidspunkt som passer personens timeplan. Selvfølgelig er det viktig at det passer sin egen timeplan, men som Paul Pesek påpeker er det viktig å ha en klar timeplan for personen dersom man oppsøker en mentor. I kurset presenterer Paul Pesek 3 koordineringsevner man burde benytte dersom man skal koordinere et tidspunkt som passer best for begge personene, koordineringsevnene er følgende:

 • Effektivitet – Her koordinerer man effektivt ved å sette et tidspunkt for møtet, hvor man skal møte og hvordan møte skal utføres.
 • Fleksibilitet – Fleksibilitet går ut man skal være fleksibel når man skal avtale en tidspunkt mer personen. Det er viktig å ta hensyn til personens tid, og møte innenfor avtalt tid.
 • Initiativ – Å vise initiativ for personen, hvilke tidspunkt og når man skal møtes. Sende meldinger eller ringe på telefonen er noen få eksempler  

De siste stegene i kurset baserer seg på hvordan man skal holde en samtale med personen, hvordan man skal opptre som en profesjonell måte, forbedre seg til hver samtale, og bygge relasjoner til personen man oppsøker.  

De siste stegene er følgende:

 • Navigasjon – Dette steget viser hvordan man skal starte, veilede og slutte en samtalle på en vellykket og effektiv måte
 • Profesjonell opptred –  Fokus på gode relevante spørsmål, hensikten med samtalen er å stille spørsmål som er rettet mot den retningen man ønsker at samtalen skal gå
 • Forberedelse – Før møtet er det lurt å forbedre seg, ved å lage relevante spørsmål på forhånd som gir svar på hensikten av møtet. Hva man ønsker å oppnå i møtet, hvilket svar man er ute etter, hvilke relevante spørsmål etc..
 • Relasjonsbygging – Til slutt er det viktig å bygge relasjon med mentoren dersom man har utført en vellykket samtale. Det er viktig å vise takknemlighet for personen, siden han eller hun har brukt sin tid og kunnskap på deg. Hvis man ønsker å oppnå en langvarig relasjon så er det viktig å knytte kontakt i sosiale medier eller telefon, og ved å følge de fem kvalitetene Paul Pesek presenter i kurset.

Kilder:

1 Comment

Kim

apr 4, 2021, 4:05 pm Svar

Hei Anes!

Fin oppsummering. Flott at du også greier å trekke en rød tråd mellom OKR og hvordan man kommer i kontakt med en mentor 🙂

Jeg henviser til min forrige kommentar på forbedringspunkter. I tillegg, vil jeg påpeke at det er viktig med en konklusjon. Dette er spesielt med tanke på at du har oppsummert et stort kurs med mange moduler. For en leser, vil det være mye å fordøye, så en oppsummering på slutten er hensiktsmessig 🙂

Godt jobba! Jeg gleder meg til å lese mer fra deg 🙂

Legg igjen en kommentar