Hva er OKR, og hvorfor blir OKR benyttet?

By Anex98 1 comment

Innledning

I denne delen av digital markedsføring har vi som gruppe fått i eksamensoppgave å lage vår egen nettbutikk. For å starte en nettbutikk sammen med en gruppe så er det viktig å ha en struktur på målene, og oppgaven som vi skal fordele blant oss. Derfor er det viktig at vi har en forståelse av OKR som vi kan bruke i oppstartsfasen, og underveis med prosjektet. Dette blogg innlegget skal basere seg på hva OKR er, og hvorfor det blir brukt.  

OKR – Liten Historie

OKR kan bli sporet tilbake til 1954 når Peter Drucker oppfunnet MBO (Management by Objectives). I 1968 startet Andy Grove utviklingen fra MBO til OKR, og videre i 1974 ble John Doerr ansatt på Intel som Andy Grove var CO for. John Doerr lærte om OKR i den tiden han brukte på Intel, og videre i 1999 ble han en av de største investorene til google, og introduserte OKR til virksomheten.  

Hva er OKR?  

OKR er en styringssett som tilknytter selskap, team og medarbeidere sammen for å lage strategier som kan nå målene virksomheten ønsker å oppnå. Delt opp står OKR for ‘’objective (O) key results (KR)’’ der hvor objective står for hva virksomheten ønsker å oppnå, og key results står for hvordan virksomheten kan nå målene. Objective key resulsts er to spørsmål som virksomheten i alle ledd skal svare på helst i hvert kvartal. Hvert kvartal skal ha målbare mål som prioriteres riktig for å få resultatene virksomheten ønsker å oppnå for hvert kvartal. Alle ansatte skal besvare spørsmålene, og ha tydelige mål for alle i virksomheten sånn at det dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. Som Karl Phillip Lund forklarer det som en ‘’Sosial kontrakt’’ som knytter personlige mål med bedriftens mål.   

Google har implementert denne modellen siden 1999 etter sånn at John Doerr introduserte OKR til selskapet. Google har brukt OKR siden, og er et veldig godt eksempel på hvordan bruk av OKR kan føre til stor suksess for å nå selskapets mål (objective). Det største nøkkel faktorene for at OKR var et suksess for Google er:

Disse konseptene er veldig nyttig å se på til hvordan vi i gruppen kan utvikle vår Nettbutikk i løpet av 5 uker. Eksempelvis kan vi mildt se på målene (O) og hvordan vi oppnår målene (KR) ved å se på hvordan vår gruppe vil sette opp en OKR styringssett for nettbutikken. Der hvor Objective (O) er som mål å sette opp en nettbutikk, og finne en gode vi kan selge.Key results (KR) er å sette opp en nettside ved å bruke shopify som et eksempel, og kontakte leverandører for å selge produktene vi ønsker å selge i nettbutikken. I løpet av denne fasen vil det bli satt delmål(KR kvartaler) for hver uke til å forbedre nettbutikken og nå målene for hvert kvartal, dette kan være å oppdatere nettbutikkens forside, eller markedsføre nettsiden via ADs eller sosial media.

Hvorfor benytte OKR?

OKR blir brukt for å styre et selskap på en enkel måte slik at selskapet, teamet og ansatte har klart og organisert fokus på hvilke mål skal oppnås og hvordan man oppnår målene. Dette påvirkes av tydelighet, fokus, økt engasjement, og høyere gjennomføringskraft.   

Fordelene ved bruk av OKR ifølge foreleseren Karl Philip Lund er:

 1. de viktigste målene i bedriten kommer til overflaten
 2. alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. alle i bedriften vet hva som foregår

Hvorfor et selskap burde benytte seg av OKR er at målene blir indentifisert av både ledelsen og ansatte. Det vil skape tydelig fokus på når og hvordan målene skal bli oppnådd i kvartaler og i en helhet. Måten man kan ta nytte av OKR er vite hvordan man kommer i gang med OKR. For et allerede eksisterende selskap eller et selskap som er i oppstartsfasen vil det være nyting å teste OKR i små teams, både for nye produkter/tjenester eller der hvor det er en høy grad av etterspørsel i markedet. Det er lurt å starte det nye prosjektet i et kvartal å se resultatene fra det ene kvartalet. Ifølge Karl Phillip Lund, og andre eksperter så er det ikke lurt å starte med verktøy på første omgang, men det er steg som er anbefalt å følges på første kvartal som er følgende.

 1. Send ut litt nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKR, John Doerr ted-video firmaer som bruker OKR
 2. Snakk om OKR i gruppe på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement.
 3. Introforedag om OKR.
 4. Avtale en 2 timers workshop
 5. Avtal hvordan teamet skal skrive en OKR
 6. Avtal hvordan teamet skal rapportere ukentlig
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet

Dersom OKR er en suksess i første kvartal så er det mulighet for å spre suksessen videre i selskapet/organisasjonen, og hjelpe flere avledninger komme i gang med OKR. Deretter kan hele Selskaper/orgnaisasjonen etablere OKR i sinn virksomhet dersom det er effektivt, og lønnsomt.  OKR-verktøy er viktig for et selskap/organisasjon å etablere ettersom testingen av OKR er en suksess og OKR er etablert i virksomheten. Foreleser Karl Phillip Lund anbefaler å ha brukt OKR med positive resultater i 2-3 kvartaler før selskapet benytter seg av OKR-verktøy.

Konklusjon:  

OKR er et styringssett som knytter målene til selskapet, teamet og ansatte for å omsette strategi for å nå målbare resultater. OKR blir delt opp i to grunnleggende spørsmål i alle ledd som organisasjonen skal svare på i hvert kvartal, de to spørsmålene er Hva ønsker organisasjonen å oppnå (O = Objective) og hvordan kan organisasjonen komme ditt (KR = Key results). Denne modellen er svært effektiv med mange fordeler og blir benyttet av et av verdens mest anerkjente selskaper, Google.

Kilder

1 Comment

Kim

apr 4, 2021, 11:32 pm Svar

Hei Anes!

Flott skrevet 🙂 Her viser du tydelig at du forstår hvordan OKR fungerer. Du har også skrevet rikelig med tekst. Stjerne i boka for bruk av hyperlinking i løpende tekst. Du har også tydelig struktur i innlegget som gjør teksten lett å lese gjennom. Så flott at du også skriver om historien bak OKR 🙂

Noen tips fra meg:
– Grammatikk og slurvefeil. Det fremkommer en del grammatikk og slurvefeil i teksten (noen eksempel: «en styringssett» i stedet for «et» og «blogg innlegg» vs. «blogginnlegg»). Dette må du gjerne dobbeltsjekke 😀
– Ikke glem bilder/videoer! Tekst er viktig, men det er også bilder og videoer. Inkluder visuals for å bryte opp teksten litt

Bra jobbet! Jeg gleder meg til å lese mer 😀

Legg igjen en kommentar