Tesla – Hvordan har Tesla integrert bærekraft i virksomheten, og hvor vil Tesla være MTP. bærekraft innen 5 – 10 år?

By Anex98 No comments

Bloggen er ikke basert på fakta, men spekulasjon og mitt syn på hvordan bærekraft er integrert i virksomheten, og hvor Telsa vil være om 5-10 år

Introduksjon

Tesla er et populært amerikansk bil, programvare og energiselskap. Tesla produserer bærekraftig produkter som solcellepaneler, elbiler og batteripakker til offentlig og privat bruk. I januar 2021 ble Tesla selskapet med den største markedsverdi blant bilprodusentene som hadde en omsetning på 783.12 milliarder Amerikanske dollar. Tesla er mest kjent for El-bilene de produserer, og kvaliteten på produktene. Tesla bruker Lithium ion (Li-ion) batterier i El-bilene, og solpanelene som er et bærekraftig alternativ til diesel/bensin, og andre elektriske alternativer. Teslas mål er å akselerere verdens overgang til å bruke bærekraftig energi, dette målet når Tesla ved å produsere El-biler, batterier og andre bærekraftig energi løsninger, samt finne en måte å bruke alle teknologiene samtidig Som for eksempel en El-bil som styres av Sol-energi som blir brukt i hus eller andre offentlige bygninger.

Elon Musk var en tidligere investor av Telsa, og etter hvert som Tesla begynte å gå konkurs tok Elon Musk over. Elon Musk tok raske tiltak for å få Selskapet på bena igjen, og utviklet teknologi som kunne konkurrere mot andre bil-selskaper. Elon Musk har mange syn på hvordan Tesla skal forandre fremtiden for menneskeheten, et av de få eksemplene er å frakte mennesker til Mars. Elon Musk vil gjøre teknologien mer offentlig for privat konsum om det gjelder transport, eller sol-paneler vil dette gjøre verden mer bærekraftig for alle i fremtiden.   

5 minutters video som forklarer Teslas sin utvikling

I hvor stor grad har selskapet intregret bærekraft i virksomheten?

Tesla har selvfølgelig integrert bærekraft i selskapet i stor grad siden målet til Tesla er å forandre verden til å bruke bærekraftig energi. Tesla har begynt med å forandre måten vi lever på i samfunnet ved at private kunder har tilgang til solcelle-paneler til husene, og tilgang til elektriske miljøvennlig biler. For å finne ut hvor stor grad selskapet har intregret bærekraft i virksomheten kan vi se på FNs bærekrafts mål, og hvilke av målene Telsa bidrar til å gjennomføre.

Tesla har som mål om å erstatte gammel bruk av miljø skadelig energi som bensin/diesel, kull energi osv.. med bærekraftig energi som solcellepaneler, og elektriske biler for privat og kommersiell bruk. Dette bidrar til FNs Bærekrafts mål Nr.7 – Ren Energi til alle. Teknologiske utviklinger som Tesla produserer gjør det mer tilgjengelig for private til å bruke bærekraftig energi, og vil overtid erstatte miljø skadelig energi som forurenser miljøet. Elektriske biler vil erstatte vanlig bensin/diesel biler innen 2040, og hus med tradisjonelle tak på hus kan bli erstattet med solcelle-paneler i fremtiden.   

Målene til Telsa vil etter hvert forandre byene og lokal samfunnet til å bli mer bærekraftig. Siden transport er veldig vesentlig for mennesker for å komme seg fra punkt A til B, så vil Tesla gjøre Transport raskere, og mer effektivt samt mer bærekraftig for miljøet. Dette Faller i FNs Bærekrafts mål NR.11 – Bærekraftig byer og lokalsamfunn. Teknologiene vil bidra til å redusere negative klimaendringene, og erstatte miljø skadelig energi som vil gi en påvirkning på stoppe klimaendringene dette er en av FNs bærekraftig på Nr. 13 – Stoppe klimaendringer. 

‘’FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030’’

Tesla bidrar med å stoppe klima endringer ved å produsere teknologier med høy kvalitet som kan konkurrere mot andre selskaper som bruker miljøskadelig energi. Hvis kvaliteten er bedre enn konkurrenten så vil flere kjøpe Teslas produkter, og bli brukt mer enn miljøskadelig produkter som vil redusere C02 utslipp som senker klimaendringene. Derfor har Tesla integrert bærekraft i sinn virksomhet i en stor grad, og vill i fremtiden fortsette med utviklingen av flere miljøvennlig produkter.

Hvor vil Tesla være om 5-10 år med tanke på bærekraft?

Med mine egne spekulasjoner, og meninger om Tesla så vil selskapet om 5-10 år være et av de største lederne innenfor bærekraft og invasjon. Tesla, og Elon Musk har mål om å forandre verden til å bli mer bærekraftig, og med omsetningene Tesla har så er det fult mulig at Tesla kan gjennomføre planene for fremtiden. Tesla vil forandre måten vi lever på i samfunnet med tanke på transport, strøm og til å med transport ut i verdensrommet. Tesla sin fremgang og teknologier vil gi selskapet mulighet til å samarbeide med andre organisasjoner, selskaper og kommuner for å nå målene selskapet har. 

Fremgangen Tesla har hatt i de siste 10-årene har vært eksplosiv både økonomisk og i popularitet. Fremtiden fra mitt perspektiv ser det veldig lyst ut for selskapet med tanke på bærekraft. Transport og frakt vil forandre seg til å bli mer bærekraftig dersom selskaper som Tesla utvikler Elektriske lastebiler, jobb biler og andre type former for transport som nå til dags krever miljøskadelig type former for transport. Selskapet vil som Amazon videre utvikle seg fra å være et selskap som har fokus på et eller to områder til å bli et fleksibelt selskap. Fra utsiden så kan vi se potensielle muligheter som Tesla har til å utvikle verden til å bli mer bærekraftig i form av Transport både Fly, bil og offentlig transport og andre bærekraftig teknologier som Tesla utvikler. 

Konklusjon

For å konkludere så har Tesla integret bærekraft i virksomheten sin i stor grad, dette kan vi se ved hjelp av FNs bærekrafts mål og se hvilken av målene som blir gjennomført av Tesla. Målene Tesla gjennomfører fra mitt perspektiv FNs bærekrafts mål NR. 7, 11 og 13.  Målene som Tesla utfører direkte eller indirekte reflekterer i hvor stor grad bærekraft har blitt utviklet i virksomheten. Med tanke på bærekraft så vil Tesla om 5-10 år utvikle verden til å bli mer bærekraftig ved hjelp av teknologier, og at Tesla etablerer seg i andre områder som flyselskap. Flere av teknologiske utviklingene vil gradvis bli mer bærekraftig, og på høyere kvalitet enn konkurrenter fra andre selskaper som da må forandre forretningsmodellene for å bli mer bærekraftig. Tesla vil bli lederen av Elektrisk transport, og bærekraftig energikilde i løpet av 5 – 10 år fra mitt perspektiv.

Kilder

Legg igjen en kommentar