Refleksjon av Første delen av kurset – Digital markedsføring

By Anex98 No comments

Første delen av kurset i digital markedsføring har gått innom mye nytt og en del ting jeg hadde kunnskap om før jeg startet på kurset. Mye av informasjonen som kunstig intelligens er et veldig populært konsept som den første delen av kurset underviser, og jeg har hatt digital økonomi på første semesteret så noen av begrepene som ‘’BIG DATA’’ er ikke noe nytt for meg. Derimot, har jeg lært mye mer i dybden hvordan AI og dagens teknologi fungerer. Alt fra Algoritmer, til 3D-printing til AI-maskiner som kan gi mange forskjellige negative og positive konsekvenser i fremtidens marked og samfunn. 

January calendar
Bildet hetnet fra: https://unsplash.com/photos/waNAJOI7Jz8

En del av kurset som foreleserne la mye vekt på er hvordan vi studenter kan utvikle læringskurven, og hvordan det kan hjelpe oss igjennom resten av semesteret. Marianna Hageliga var på en god del av forelesningen, og lærte oss mye av hvordan vi mennesker kan lære på forskjellige måter. Marianna Hageliga kom med tips og andre forskjellige metoder på hvordan vi kan forbedre læringskurven, både ved digital hjelp og personlig læringsmetoder.

Konsekvenser

I noen av de forrige blogg innleggene jeg har skrevet, så har jeg funnet mye informasjon om hvordan samfunnet kommer til å bli og hvordan det kommer til å påvirke meg selv, og andre borgere. Dette kurset gi meg muligheten til å kanskje sikre meg en jobb i fremtiden, men andre individer som har utdannet seg innenfor andre yrker kan ha en mulighet til å miste jobben, eller må skaffe seg nye jobber.  

Dette kan er noen av mulige konsekvensene kunstig intelligens og avansert teknologi kan bringe i fremtiden. Mange og til å med meg, spekulerer at kunstig intelligens vil sette flere arbeidsløse, enn å ansette flere arbeidere. Kurset har fått meg og mine medstudenter til å skrive blogger om kunstig intelligens og flere teknologier som kan forandre måten vi lever på i samfunnet i dag. Dette har skapt mange like og forskjellige meninger blant oss. Mitt syn på kunstig intelligens og teknologien på fremtiden for oss mennesker er veldig pessimistisk, jeg har en stor frykt for hvordan dette vil påvirke arbeidsmarkedet og hvordan befolkningen vil reagere til en sånn forandring.

man holding card with seeking human kindness text
Bildet hentet fra: https://unsplash.com/photos/8UG90AYPDW4

3D-printing derimot har mange positive konsekvenser og har veldig få negative sider ved seg. 3D-printing vil gi mange forskjellige muligheter til å redde liv, via 3D-printet menneskelig organer. Dette kan bli brukt til å operere på mennesker, og bli brukt til medisinske studier for å utvikle medisiner/vaksiner raskere. Ikke nok med at det kan 3D-printe menneskelig organer, men det kan printer ut Hus og andre materialer, sånn at frakt blir et mindre problem i samfunnet, og kan senke mye Co2 utslipp. Jeg mener at 3D-printing vil lager flere jobb muligheter, enn det kommer til å fjerne. Så det er alltid en negativ side, men denne teknologien blir en positiv utvikling fra det jeg har sett og mener.

Hvordan dette vil påvirke meg er et konsept som veldig skummelt å prate om. Fremtiden er alltid uklar, men jeg føler at jeg har valgt et studie retning og valgfag som har mange muligheter for Jobb i arbeidsmarkedet. Det jeg er mest bekymret for er min egen innsats i studiet, som jeg føler at jeg ikke har gjort godt nok til nå, men jeg har alltid muligheten til å forbedre meg i fremtiden. Selv om Kunstig intelligens kan forandre mye i samfunnet, så lever vi i Norge veldig komfortabelt og har muligheten til utdanning som gir flere muligheter.  

Interessante teamer

Kunstig intelligens, nettverk og 3D-printing er ikke noe nytt for individer med vanlig kunnskap om hvordan teknologien har påvirket samfunnet. Det er selvfølgelig interessante temaer man kan lære og få nytte av i fremtiden, men personlig så har jeg vært borti dette før digital markedsføringen.

Det som interesserte meg mest i faget er algoritmene, og hvor utdypet første delen av kruset har gått igjennom algoritmer. Selvfølgelig, så har selve blogg innleggene hjulpet med å skape en bedre interesse for faget og har skapt bedre erfaring på hvordan nettsider fungerer. De mest interessante temaene jeg har skrevet i mine blogg innlegger er Plattformer, blokkjeder og ekkokammer/filterbobler. Disse begrepene viser hvordan algoritmene tilpasser til konsumentenes informasjon, og behov.  

Plattformer som Facebook og Instagram vil ha informasjonen til konsumentene sånn at de kan senke transaksjonskostnadene, altså de vil redusere tiden de bruker ved å indentifisere hva konsumentene liker, kjøper og hva som er populært. Dette kan de gjøre ved hjelp av algoritmer som lagrer informasjonen til konsumentene, og bruker dem til å legge ut annonser, og innlegg for å tilfredsstille konsumentene. Dette gjør det ved hjelp av algoritmer som ekkokammer/fitlerbobler og kan hente informasjon av blokkjeder. Jeg som studerer økonomi og ledelse, vil kunne vite hvordan disse algoritmene fungerer for å tilfredsstille potensielle konsumenter.

Hentet fra: https://unsplash.com/photos/DNkoNXQti3c

Avslutning

Kurset har lært meg, og mine medstudenter ekstremt mye bare på en måned. Kurset tar for seg potensielle muligheter og konsekvenser på hvordan fremtiden vil se ut og hvordan dette vil fungere for arbeidsmarkedet i fremtiden. Kurset går over begreper som nettverk, og transaksjonskostnader som forklarer hvordan en nettside eller plattform utvikler seg og kan videre spre nettverket videre. Det som er det mest interessante med første delen av kurset er hvordan algoritmene fungerer ved hjelp av ekkokammer/filterbobler, plattformer og bokkjeder. Konsekvensene som jeg har kommet frem til er at kunstig intelligens vil lager flere jobber, enn det skaper og algoritmene kan fremstille alle tilgjengelige dataene vi har vært borti.

Legg igjen en kommentar