Ekkokammer og Filterbobler

By Anex98 No comments

Hva er et Ekkokammer?

Ekkokammer er en beskrivelse på ideer, informasjon eller oppfatning blir forsterket gjennom repeterte kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe. I et ekkokammer kan det sees bort fra meninger eller fakta som bryter ideene og meningene til gruppen, altså at det vil helst ha lite motstand til ideene og meningen til gruppen. Dette forsterker troen på hva de mener og hvilken informasjon de får/gir som allerede eksisterer i et ekkokammer.

Det negative med et ekkokammer er at algoritmene på sosiale medier finner ut hva du liker, og kommenterer på. Så blir feeden fylt opp med ting man liker eller kommenterer på, et eksempel på dette er hvis man liker en type kles merke som gant, og har handlet eller har liket et av innleggene, så får man annonser på feeden som er relevant til handlingene på nettet. Dette kan være negativt fordi man kan bli matet informasjon man allerede vet, eller matet informasjon som ikke er sant. Dette kan selvfølgelig spores, og være tilgjengelig for andre til å se meningene, informasjon og ideene man har.

Det positive med ekkokammer er at man får informasjon man trenger, og det gjør det enklere å finne frem til informasjon mye raskere. Eksempler på dette kan være politisk informasjon som noen ikke er nok informert om, eller mer informasjon om partiet man støtter eller er imot.

Hva er Filterbobler? 

Filterbobler er en effekt som kan oppstå ved at personer får filtret og sortert bort informasjon på internett fordi de bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold. Filterbobler henger sammen med ekkokammer når det oppstår algoritmer som lager anbefalinger og søkeresultater på nettsteder som finner det største sannsynligheten for at konsumenten blir fornøyd med annonsene eller innleggene som kommer opp på feeden. Filterbobler tilpasser innholdene på nettsidene vi har besøkt, og algoritmene bestemmer innholdene på flere kategorier som alder, kjønn, grupper, aldergrupper osv.

Hvilke Konsekvenser skaper dette for samfunnsutviklingen?

Det er mange konsekvenser som stammer av ekkokammer og Filterbobler, mye av dette går ut på hvordan informasjon blir utdelt, og hvilken informasjon er tilgjengelig for individuelle personer. I samfunnet er det folk som er ignorant til annen informasjon som er ekstremt farlig for individuelle personer i samfunnet som ikke er åpen til andre typer ideer og informasjon. Et sitat som reflekterer mye av verdens tidligere problemer ‘’People fear what they don’t undetstand and hate what they can’t conqure’’ denne sitaten blir veldig relevant når individuelle i samfunnet sitter fast med en ideologi og ide. Folk som har vært ignorant til annen informasjon eller ideologi har ført til konflikt, som rasisme og krig. Dette blir en annen type form for problemer som kan kommer frem, noen av eksemplene er som jeg personlig har sett utviklet seg i samfunnet, er ‘’body positivity’’ der hvor overvektige folk promoterer at å være overvektig kan være sunt, dette er helt feil og bevisst at det fører til sykdommer. Feil informasjon kan eventuelt skade andre, eller mate en ignorant mentalitet videre.

Hvordan påvirker dette politikk?

Det blir en tendens at grupper eller individer med lik politisk eller ideologiske syn deler lik informasjon og meninger. Dette forsterker sosiale medier med hjelp av ekkokammer og filterbobler ved at samme informasjonen blir mattet til enkelte individer, og kan se at andre har de samme meningene. Dette er noe av det negative sidene med ekkokammer og filterbobler, de viser stort sett ikke så mye mot argumenter mot deres ideologi og meninger, og det fører til at de politiske synene individer blir forsterket, og veldig følsomme. Vi kan for eksempel se dette med det amerikanske president valget i 2016, der hvor noen angrepet en annen borger for å stemme på Donald Trump, selv om Donald Trump ikke har vært det beste forbilde, har de fortsatt rett for å stemme på han hvis de velger utenom at det blir vold som blir involvert. Til å med i dag i 2021 så har Trump supportere skapt mange problemer som er uakseptabelt i Amerika.

Det positive konsekvensene er at individer blir informert av informasjon de ikke vet, og kan enkelt finne frem til informasjon for å diskutere eller argumentere mot andre synspunkter på en sunn måte. Mange er veldig dårlig informert om dagens politikk og vet ikke hva som skjer i dagens politikk. Ved hjelp av ekkokammer og Filterbobler så er informasjonen tilgjengelig om man vil det eller ikke. Informasjonen hjelper individer til å bestemme selv hvem de stemmer på, hvilken ideologi de følger og hva de mener. Dette kan hjelpe å bygge gode meninger, og et stunt samfunn.

Konklusjon

For å konkludere så er informasjonen Ekkokammer og Filterbobler kan spre, kan påvirke individer i samfunnet til å enten forsterke sine egne meninger eller forandre sine egne meninger. Dette er veldig vanskelig å forutsi hvordan det påvirker samfunnet og det politiske, men jeg mener at det er opp til individet selv å bestemme. Hvis man ikke lærer å tenke for seg selv, og finne ut om informasjonen er korrekt, valid eller moralsk riktig så kan det føre til at individer i samfunnet blir en gruppe med folk som ikke klarer å tenke for seg selv, som kan føre til at det blir kriger, eller generelt kaos blant borgere. Informasjon man finner på nettet må man alltid kritisere og vurdere om at den er korrekt. Ekkokammer og Filterbobler, kan både gi informasjon man trenger, og gi informasjon som er negativt for individer i samfunnet.

Kilder

Legg igjen en kommentar