Hvordan kan 3D-printing påvirke Norge?

By Anex98 1 comment

Innledning

3D-printing er et revolusjonærene verktøy som kan masse produsere produkter som organer, hus, raketter og mange flere produkter som kan gjøre hverdagen våres enklere. I følge den store norske leksikon blir 3d-printing definert som

‘’ 3D printing, additiv tilvirkning, fellesbetegnelse for teknikker som bygger objekter i fast materiale med utgangspunkt i en tredimensjonal digital modell. Arbeidet utføres av en 3d-printer’’

3D printing kan påvirke Norge på mange måter, masse produksjon og frakt av produksjoner kan bli mye enklere for oss i Norge. Dette vil selvfølgelig påvirke måten vi håndterer frakt fra leverandører i Norge, og internasjonal handel. For eksempel kles produkter, kjøkken materiale, og til å med hus kan 3d-printes. Både internasjonal handel med andre land, og handel innenfor Norge kan drastisk bli forandret siden det er mulig å få printe ut produktene akkurat som den er i virkeligheten. Det kan gi et mindre behov for internasjonal handel med mange forskjellige produkter, og leverandører i Norge.  

white and black hair comb
Bilde av Tom Claes hentet fra https://unsplash.com/photos/mNVh70d9zUU

Jeg har lagt til to lenker av to forskjellige typer Youtube videoer som forklarer hva 3D-priting blir brukt til og hva 3D-printing er. Det er en lang video og en kort video som forklarer hva 3D-priting kan bli brukt til på flere forskjellige typer måter. 

Kort Youtube video av AsapSIENCE: https://www.youtube.com/watch?v=QD2Rdeo8vuE&ab_channel=AsapSCIENCE
Lang youtube video av Vice News: https://www.youtube.com/watch?v=GV8zPtqOyqg&ab_channel=VICENews

I en av videoene viser forskere at det er mulig å 3D-printe et menneskelig øre og potensielt menneskelig organer som kan brukes i menneskelig kropp. Jeg har valgt en artikkel som er skrevet av Anne Lise Stranden som referer til Joel C glover, denne artikkelen går ut på hvordan 3D-priting kan potensielt redde liv. Artikkelen handler om hvordan 3D-priting kan potensielt utvikle seg, sånn at 3-priting kan printe ut levende organer som kan fungere i menneskelig kropp.  

Arttikkel av Anne Lise Stranden

3D-printing har muligheten til å redde mange liv i Norge i fremtiden, og kan redusere ventelisten på mange syke pasienter som trenger behandling raskt og effektivt. I artikkelen som er skrevet av journalist Anne Lise Stranden står det på andre avsnitt

‘’ Bare i 2014, døde tolv pasienter i Norge mens de ventet forgjeves på donor’’

Mengden med donorer er et av de største utfordringene legene har i dag. 3D-priting kan i fremtiden eliminere dette problemet og redde mange pasienter som ikke har en fungerende organ.

person holding white xbox game controller
Bilde av Tom Claes hentet fra https://unsplash.com/photos/qCM9SDZqEHs

Et av de største problemene for at 3D-priting kan printe ut levende organer i dag, er forklart i artikkelen at Organer som hjerte og nyrer har en komplisert struktur som består av flere celletyper. Forskerne har klart å printe ut disse organene eller deler av dem, men har ikke klart printe ut organer med celler som kan overleve lenge uten oksygen og næringsstoff. Selv om vi har teknologien til å 3D printe skjeve og skuldre blader er det fortsatt en utfordring å 3D-printe organer som mennesker kan bruke. 

Selv om 3D-priting av organer er en mulighet i fremtiden, så er det mulig å bruke 3D-printet organer til medisinske forskninger. I artikkelen forklarer Joel Glover at det allerede er bruke måter der hvor 3D-printet organer kan brukes til medisinske forskning, disse bruke måtene er

Dette kan akselerere hastigheten vi tester medisiner og hvordan noen av medisinene kommer til å reagere til de forskjellige type testene. Dessverre kan 3D-printing ikke kurere alle sykdommer som er komplekse. Sykdommer som muskelsvinnsykkdommer som ALS og Duchenne eller hjernesykdommer som Parkinsons, det er noen begrensinger 3D-printing ikke kan utvikle for å utføre. Som Glover forklarer i siste setning av siste avsnitt.

‘’ Dette skyldes den biologiske kompleksiteten i menneskekroppen, og særlig i hjernen’’

Hvordan kan denne utviklingen påvirke oss?

Dette kan forandre mange måter vi lever på, både i hverdagen og biologisk. Det blir mindre behov for donorer, lavere kostnader på transport av organer og redusert vente tid for pasienter. Denne teknologien kan være presis på erstatning av for eksempel skulder blad og gi en bedre sannsynlighet for at pasientene i Norge får en høy kvalitets operasjoner som kommer med ingen eller få bivirkninger.

MacBook Pro beside 3D printer
Bilde av ZMorph All-in-One 3D Printers hentet fra https://unsplash.com/photos/FB1vd3XT_zQ

Produksjon av varer som ikke er tilgjengelig i Norge, eller er utsolgt kan 3D-printes ut og bli tilgjengelig i markedet i Norge. Dette vil redusere kostnadene til selskaper og bedrifter som trenger å bruke penger og tid på frakt av materialer. Det negative påvirkningen er at 3D-printing vil erstatte noen jobber som transport, og kanskje jobber som krever fysisk arbeid som snekker eller andre yrker. 3D-prnting kan printe ut hus og materiale som er vanligvis laget av menneskelig arbeidere dette er påvirkning som kan potensielt gjøre andre nordmenn med spesifikke yrker arbeidsløse.

Konklusjon

3D-printing kan på mange mulige måter å påvirke Norge på, internasjonal handel og frakt blir et mindre behov når det gjelder daglige materialer som kler, kjøkken materiale, hus og stoler. Siden produksjonen av disse materialene blir tilgjengelig for mange selskaper og bedrifter. 3D-printing kan potensielt redde liv, eller erstatte menneskelig deler som skulderblader og skjeve. Dette gir mange muligheter for pasienter som mangler deler av kroppen eller har veldig svake organer som trengs å bli erstattet. Leger i Norge vil kunne redde flere liv, og behovet for donorer blir redusert. 3D-printing kan påvirke oss veldig positivt i fremtiden, og har veldig få ulemper som for eksempel at noen jobber blir erstattet, men igjen kan skape noen flere jobber.

Kilder

1 Comment

Stine Sauro Hellsten

jan 1, 2021, 3:31 pm Svar

Hei Anes!
Her har du skrevet mye bra om 3D-printing og dens muligheter og utfordringer. Du har også en veldig fin lengde på innlegget, og det er supert at du har med kildeliste. Bra jobbet! 😀

Til neste gang vil jeg utfordre deg til å krydre innleggene litt mer, dette kan for eksempel være ved å legge til illustrerende bilder slik at det stimulerer leseren, det kan også være fint å henvise enda mer i løpende tekst. Du har for eksempel med et par sitater, her kunne du enkelt brukt hyperlink slik at det du skriver får enda mer faktuelt hold i seg. Det er også veldig fint med video i innlegg.

Stå på videre, og fortsett den gode jobbinga!

Legg igjen en kommentar