Kan kunstig intelligens erstatte Mennesker og hvordan blir mennesker påvirket sosialt av kunstig intelligens?

By Anex98 1 comment

Noe av det innbyggerne frykter mest med kunstig intelligens er hvor mange jobber kunstig intelligens tar over og hvor stor andel av innbyggerne blir arbeidsledige på grunn av kunstig intelligens. I dag er det høy konkurranse om jobb, og mange har fått seg en utdanning på et spesifikt yrke som krever menneskelige egenskaper, men kunstig intelligens har igjennom årene observert og klart å gjennomføre noe av de enkle menneskelige egenskapene. Noe av de menneskelige egenskapene er språk, oversettelse, visuell oppfattelse, stemmegjenkjennelse og beslutningstaking.   

Frykten for at kunstig intelligens tar over jobber er ikke en ting å frykte for i dag, men man frykter det mest for fremtiden. Akkurat som den industrielle revolusjonen i 1700-1800 tallet så går vi inn i en ny fjerde revolusjon den digitale. Hvor vi så en stor utvikling i den industrielle revolusjonen som skapte mennesker en mye enklere hverdag. Mange av de repetitive jobbene ble erstattet ut med maskiner, og mennesker startet å jobbe med maskiner som produserte på en effektiv måte.

black metal empty building
Hentet av Ant Rozetsky fra nettsiden: https://unsplash.com/photos/SLIFI67jv5k

Den fjerde revolusjonen er basert på det digitale verden, nemlig kunstig intelligens. Denne revolusjonen utvikler kunstig intelligens til å lære menneskelig egenskaper, alt fra språk til etikk. Utviklingen foregår både digitalt og maskinert, som kan utføre noen av de komplekse jobbene som vi mennesker er tilstand til å gjennomføre. Noen eksempler på jobbene kunstig intelligens kan gjennomføre i dag, er IT-support/kundeservice på nettsider, oversettelse og regnskapsføring er noen få jobber kunstig intelligens kan gjennomføre. Hvis kunstig intelligens tar over de mest komplekse jobbene som vi mennesker kan utføre så vil mange bli arbeidsledige, og mange av utdanningene vil være ubrukelig i samfunnet. Da vil konkurransen med jobb øke, og det vil føre til større arbeidsledighet. Samtidig vil kunstig intelligens skape jobber som krever utdanning som er tilgjengelig for oss i dag og skape nye utdannings muligheter.

Hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidsmulighetene i samfunnet kan føre til sosial forskjeller. Hvis flere blir arbeidsledige vil det bli en større del av befolkningen i samfunnet havne under middelklassen, og færre vil forholde seg i middelklassen. Dette vil gi en økning i konkurranse for jobb i forskjellige typer yrker som er mulig å gjennomføre med menneskelig egenskaper. Generelt vil mennesker konkurrere mot hverandre for enkelte jobber, og det kan være mulig at kriminalitet øker eller det kan bli stor andel av befolkningen som protesterer på en aggressiv måte. Dette kan vi se på flere land som har hatt en stor andel av befolkningen som er arbeidsledige.

white robot
Bilde av Possessed Photography nettside: https://unsplash.com/photos/rDxP1tF3CmA

Jeg har valgt to artikler som har to forskjellige synspunkter på hvordan kunstig intelligens forandrer fremtiden for jobb muligheter og arbeidsledighet. Den første artikkelen er skrevet av Atle Christiansen som refererer til Morten Goodwin sin bok. Den andre artikkelen er skrevet av Hans-Petter Nygård-Hansen.

Både boken og artikkelen er enig om at det blir nye eller flere jobber ut av kunstig intelligens, men har forskjellige syn på hvor mange av arbeidere og jobber blir erstattet av kunstig intelligens. Hans-Petter Nygård-Hansen har et mer pessimistisk syn på hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidsledigheten i fremtiden. Hans-Petter kommer med argumenter på hvordan kunstig intelligens skaper mye færre jobber enn kunstig intelligens erstatter, et av argumentene i artikkelen er følgende;

‘’ På fabrikkene jobber millioner av kinesere i dag, men i en nær fremtid vil millioner av kinesere bli erstattet av roboter smarte nok til å gjøre jobben selv. Mange av kineserne som jobber i shenzhen, utvikler teknologi som vil gjøre <<menneskene overflødig>>. En utvikling man ser som nødvendig i jakten på økte markedsandeler, økte inntekter og redusere kostnader. Bloombergs <<inside China’s High-Tech dystopia>> tegner nettop et dystopisk fremtidsbilde, hvor fabrikker til slutt ikke trenger noen ansatte, utover et par kinesere som <<overvåkrer>> robottene’’

Petter beskriver utviklingen i følge av kunstig intelligens vil gjøre menneskene »overflødig» altså at det ikke er behov for de fleste ansatte i disse bedriftene. Dette kan drastisk forandre antall ansatte i en bedrift, men reduserer kostnadene og øker inntekten for bedriften. For bedriftene som utnytter kunstig intelligens er det positivt, men setter mange arbeidere arbeidsløse. Petter forklarer de negative effektene kunstig intelligens har på innbyggerne i samfunnet.

black tablet computer on green table
Bilde av C M Nettside: https://unsplash.com/photos/iVfOFaEghqU

Derimot har Morten Goodwin et mer optimistisk syn på hvordan arbeids muligheter vil se ut i fremtiden. Han mener at kunstig intelligens ikke tar over alle jobbene, men at kunstig intelligens vil ta over noen jobber og vil skape flere jobb muligheter. Han sammenlignet kjent Norsk-sjakkspiller Magnus Carlsen og den kunstig intelligensen Alpha Zero. Morten sammenlignet forskjellen på intelligensen, der hvor den kunstig intelligensen er bedre i sjakk enn Magnus Carlsen, er Magnus mye mer intelligent. Morten Goodwin forklarer at kunstig intelligensen mangler mye av det komplekse menneskelige egenskapene kunstig intelligens mangler. Kunstig intelligens kan utføre en eller to typer oppgaver, men vi mennesker kan utføre flere.

Både Morten Goodwin og Hans-Petter har flere argumenter som tilsier at kunstig intelligens vil erstatte mange arbeidere i fremtiden. Alle argumentene kan man gå over, og ikke klare å komme frem med en konklusjon. Fremtiden kan alltid være annerledes enn det vi spekulerer. For femti til åtti år siden spekulerte befolkningen at vi hadde klart å utviklet flyvende biler til nå, men dessverre så kult som det høres ut som, så har vi ikke klart å utviklet flyvende biler. På en side så kan kunstig intelligensen ta mange av jobbene, men på den andre siden så kunstig intelligens utvikle flere jobber for fremtiden. samtidig kan flere studier forsvinne, og flere studier kan oppstå.

man lying on brown cardboard box
Bilde av Jon Tyson Nettside: https://unsplash.com/photos/ajzN2AYNi1U

For å konkludere så er det mange spekulasjoner om hvordan fremtiden vil se ut i arbeidslivet for mange av verdens befolkning. Som Morten Goodwin mener er at kunstig intelligens er ikke like intelligente som mennesker i en hel het, og samtidig Hans-Petter sine argumenter på hvordan bedrifter vil se ut med kunstig intelligens veldig logisk. Min mening om hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet er at det blir jobber som vil forsvinne eller blir tatt over ar kunstig intelligens, og flere jobber som baserer seg rundt kunstig intelligens som vill oppstå i fremtiden. I hvor stor grad om det blir flere eller færre jobber er veldig uklart og usikkert, men det blir en endring i hvilken og hvor mange jobb/utdannings muligheter vi mennesker får i samfunnet som kan påvirke den sosiale statusen til mennesker positivt eller negativt. 

Kilder

1 Comment

Stine Sauro Hellsten

jan 1, 2021, 2:58 pm Svar

Hei Anes!
Her har du skrevet et innlegg med interessant innhold, dette var gøy å lese! Du har fin struktur, med bilder og avsnittsmegnde. Også fint at du har fått med en kildeliste nederst i teksten. Til neste gang anbefaler jeg deg likevel sterkt å kildereferere i løpende tekst via hyperlink, hver gang du skriver om noe som er fakta-basert/ ikke dine ord. På denne måten skjønner leseren at du skriver ikke bare er personlige påstander, men at det faktisk er faktuelt hold i det, og det vil dessuten øke din troverdighet 🙂 Stå på!

Legg igjen en kommentar